“syk 滚珠丝杠支撑座SYK EF06 syk支撑” 已加入到您的购物车中.

  SYK EF06 syk支撑   产品参数

SYK EF06 syk支撑

尺寸 单位:mm

SYK EF06 syk支撑此型号部分数据来源于NSK W1000-429PSS-C5Z10BB NSK滚子组件